Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej coraz bliżej. Trwa nabór wniosków na nowe mieszkania w Prabutach

Karolina Staniszewska
Karolina Staniszewska
Do 15 kwietnia trwa nabór wniosków na nowe mieszkania w ramach SIM w Prabutach.
Do 15 kwietnia trwa nabór wniosków na nowe mieszkania w ramach SIM w Prabutach. UMiG Prabuty
1 lutego ruszył nabór wniosków na nowe mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze w Prabutach. Ma tu powstać niemal 60 mieszkań, co jak podkreśla wiceburmistrz Wojciech Dołęgowski, jest ogromną szansą dla mieszkańców, ale i dla samego miasta.

Trwa nabór wniosków na nowe mieszkania w Prabutach

Od 1 lutego do 15 kwietnia (do godz. 15:30) zainteresowani nowym lokum mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze ma tu powstać 57 mieszkań, a jak pokazały wstępne ankiety, zainteresowanie nowym "M" jest naprawdę duże, ponieważ samych ankiet wpłynęło ponad 170. Do kogo skierowana jest oferta mieszkań w ramach SIM oraz jakie są kryteria w naborze - o to zapytaliśmy wiceburmistrza Prabut, Wojciecha Dołęgowskiego.

- Zachęcam wszystkich do składania wniosków. Oczywiście obowiązują kryteria, w ramach których będą przyznawane punkty, ale tym też nie ma co się zrażać i po prostu, jeśli ktoś jest zainteresowany mieszkaniami SIMu, powinien złożyć wniosek. Czasu jest dużo, bo aż do 15 kwietnia - dajemy taki długi termin, żeby każdy na spokojnie mógł przygotować potrzebne dokumenty i wypełnić wniosek. Trzeba też pamiętać, że nie ma co się spieszyć, bo już dochodzą do nas głosy, że kto pierwszy ten lepszy – nie, to tak nie działa. Decydująca będzie punktacja i dochody - mówi Wojciech Dołęgowski.

Jak dodaje, ludzie mają wątpliwości, właśnie ze względu na kryteria, które są punktowane.

- Pewne rzeczy w naszym ogłoszeniu musiały wystąpić i w tych kryteriach, ponieważ inaczej się nie dało – to wynikało z zapisów ustawowych. Wśród kryteriów pojawia się zapis m.in., że "wnioskodawca posiada wkład oszczędnościowy na tzw. książeczce mieszkaniowej" – pewnie takich przypadków nie będzie albo będzie ich niewiele, ale nie ma co się przerażać tym kryterium. To tak nie działa, jak niektórzy ludzie myślą, że jak nie mają tej książeczki, to to już ich wyklucza – no właśnie nie, to jest jedno z kryteriów, które prawdopodobnie prawie że nie wystąpi. Podobnie jest z rodzinami z dziećmi posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w Ustawie „Za Życiem” – to są też wyjątkowe, ciężkie przypadki, więc nawet gdyby wystąpiły, to pewnie sporadycznie - wyjaśnia.

W sumie kryteriów gmina podaje osiem, a wśród nich jest także to o osobach zajmujących lokale komunalne: "Osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę z SIM Pomorze – dodatkowe kryterium art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy".

- To kryterium wynika z tego, że chcemy też promować tych, którzy opuszczają mieszkania komunalne, bo to dla nas też jest możliwość zrobienia ruchu na liście oczekujących. Gdy pojawiły się nowe mieszkania TBS, takich osób było cztery. Czy w tym przypadku będzie dużo tych osób? Pewnie nie będzie, bo to jest jednak zmiana czynszu na wyższy - tłumaczy wiceburmistrz.

Punkty wśród składających wnioski otrzymają też osoby do 40 roku życia, jednak i tu Wojciech Dołęgowski tłumaczy, że także tego kryterium nie należy się bać.

- Punktujemy młodych, bo do wieku 40 lat, ale jak ktoś ma 41 lat też niech składa wniosek. Punktujemy ludzi z dziećmi i promujemy osoby, które mieszkają w Prabutach, co nie znaczy, że inni nie mogą składać wniosków – mogą, ale nie będą mieć punktów w tych kryteriach. Trzeba też pamiętać, że potem i tak SIM będzie prowadził weryfikację i rozpatrywał sytuację wnioskodawców - wyjaśnia.

Nabór wniosków ruszył niedawno, a już pojawiają się pytania, ile punktów trzeba mieć, by dostać się na listę.

- Nikt dziś nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Na razie cały czas zachęcam wszystkich, żeby składali wnioski. Oczywiście do wniosku trzeba dołączyć jeszcze dodatkowe dokumenty m.in. takie jak zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego i pewne oświadczenia, na przykład, że nie jest się właścicielem lokalu. A we wniosku są m.in. takie informacje jak preferencje dotyczące lokalu (kawalerka, dwupokojowe lub trzypokojowe) - na stronie internetowej urzędu można zobaczyć układ mieszkań oraz na którym piętrze się znajdują - osoba, która się stara o mieszkanie musi wypełnić wniosek i wskazać mieszkanie, którym jest zainteresowana, ale też drugie mieszkanie, jeśli nie udałoby się uzyskać tej pierwszej preferencji - mówi.

Co ważne, składając wniosek należy również złożyć deklarację o wniesieniu partycypacji, która wynosi 15 proc. kosztów budowy mieszkania. Partycypacja zostanie zwrócona najemcy po rozwiązaniu umowy najmu.

- Partycypacja będzie podzielona na trzy transze: pierwsza na początku, druga w połowie, a trzecia przed podpisaniem umowy. Tym wszystkim będzie się już zajmować SIM, natomiast gmina ma za zadanie przeprowadzić nabór. Burmistrz musi wyłonić komisję, która przyzna punkty, a następnie listę osób przekażemy SIMowi. To właśnie SIM będzie zawierać umowy partycypacyjne, a potem umowy najmu mieszkania.

Cały cykl budowy mieszkań ma potrwać 18 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.

- W tej chwili też SIM w naszym imieniu będzie występować o środki na budowę, ale też musi się starać o kredyt i ten będzie wynosić ponad 30 proc. całości budowy. I mamy nadzieję, że ten kredyt SIM zdobędzie. Jeżeli wszystko dobrze się potoczy, to jest szansa, że w tym roku nastąpi początek budowy i po 18 miesiącach, czyli w 2026 roku możliwe, że pierwsze umowy zostaną podpisane. Bardzo bym chciał, żeby tak było - mówi W. Dołęgowski.

Nowe mieszkania w ramach SIM mają powstać na działce znajdującej się między Szkołą Podstawową nr 2 a stadionem miejskim.

- Miejsce pod budowę jest atrakcyjne. Staraliśmy się wybrać takie miejsce, które nie będzie problematyczne, czyli takie, do którego jest dojazd i jest infrastruktura, a ta działka, którą wybraliśmy jest naprawdę dobra i pod względem lokalizacji, ale też uzbrojenia. Lokalizacja też jest atrakcyjna dla najemców, ponieważ niedaleko jest szkoła, stadion, sklepy, przychodnia - zapewnia.

Nowe mieszkania to wielka szansa dla mieszkańców, ale i szansa na rozwój miasta.

- Budowa 60 mieszkań w Prabutach, to koszt niemal 20 mln złotych, to są ogromne pieniądze. Ale też budowa tych mieszkań, to trzy lata naszej pracy i mam nadzieję, że zakończy się to sukcesem. Po wielu, wielu latach w takich małych gminach jak Prabuty to jest szansa na to, że coś powstanie - to jest nowa jakość w życiu miasta. Ale to również jest szansa dla młodych ludzi, żeby zacząć normalne życie. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do składania wniosków i nie trzeba zrażać się tymi kryteriami. Jeśli ktoś miałby wątpliwości czy problemy z wypełnieniem wniosku, to zapraszamy do urzędu, pomożemy - podsumowuje wiceburmistrz.

Dodatkowe informacje

 • Przewidywana ilość mieszkań – 57. Budynek będzie składać się z dwóch segmentów. W segmencie A powstanie 27 mieszkań, w segmencie B powstanie 30 mieszkań. W pierwszej kolejności będzie budowany segment A.

Podział mieszkań ogółem:

 • 1-pokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni ok. 31 m2 – 3 mieszkania

 • 2-pokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni od 40 – 41 m2 – 31 mieszkań

 • 3-pokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni od 55 – 63 m2 – 23 mieszkania

 • spośród 57 mieszkań 3 mieszkania zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Termin budowy: Planowane rozpoczęcie budowy pod warunkiem uzyskania dofinansowania i kredytu przez SIM KZN – II połowa 2024 roku. Czas trwania inwestycji 18 miesięcy. Planowany termin oddania do użytku I połowa 2026 roku.

 • Kto może się ubiegać o najem mieszkania: O najem mieszkania może ubiegać się każdy obywatel Polski, który w momencie objęcia mieszkania nie będzie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego ani innej nieruchomości lokalowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryteria przydziału mieszkań:

 • wnioskodawca posiada wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 50 punktów,

 • osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) – dodatkowe kryterium art. 8 ust. 2 pkt 10 ustawy – 10 punktów za każdą osobę,

 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę z SIM Pomorze – dodatkowe kryterium art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy – 50 punktów,

 • średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu Lokalu, nie jest niższy niż 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym – dodatkowe kryterium art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy – 50 punktów,

 • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko – 10 punktów za pierwsze dziecko i 15 punktów za każde kolejne dziecko,
 • wnioskodawca lub osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy zamieszkuje na terenie Gminy – 30 punktów,

 • wnioskodawca nie ukończył 40 lat – 20 punktów,

 • wnioskodawcą jest rodzina z dziećmi posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) – 40 punktów.;

Warunki jakie należy spełnić, aby podpisać umowę:

1) Po podpisaniu umowy partycypacyjnej potencjalny najemca będzie zobowiązany do wpłaty kwoty partycypacyjnej w wysokości 15% kosztów budowy mieszkania w 3 ratach:

 • 40% kosztów partycypacji – na początku inwestycji
 • 30% kosztów partycypacji – w połowie inwestycji
 • 30% kosztów partycypacji – przed podpisaniem umowy najmu

Orientacyjny koszt partycypacji obecnie szacowany jest na 1100 ZŁ/M2 (przykład: mieszkanie o powierzchni 40m2 – koszt partycypacji wyniesie 44 000 zł). Rzeczywisty koszt partycypacji będzie znany po przeprowadzeniu przetargu na budowę mieszkań. Partycypacja zostanie zwrócona najemcy po rozwiązaniu umowy najmu.

2) maksymalna wysokość obowiązkowej kaucji, którą najemca będzie musiał wnieść jako zabezpieczenie umowy najmu do SIM Pomorze wynosić będzie:

 • 2600,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 1 pokojowego,
 • 3400,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 2 pokojowego,
 • 4800,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 3 pokojowego.

Termin naboru: Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych będzie trwać od 1 lutego 2024r. do 15 kwietnia 2024 r. (do godz. 15:30). Przydziału mieszkań dokona komisja powołana przez burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach oraz telefonicznie: Jędrzej Krasiński – Sekretarz Miasta i Gminy Prabuty – 55 262 41 45; Wojciech Dołęgowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – 55 262 41 42; Kamila Janiewicz – Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – 55 262 41 43.

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kwidzyn.naszemiasto.pl Nasze Miasto