Przetarg na sprzedaż środków trwałych - Kwidzyn

Materiał informacyjny PPH TOR - PAL Sp. z o.o.
Udostępnij:

PPH ”TOR-PAL” Sp. z o.o.,
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

LISTA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO UPŁYNNIENIA

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Oferty z proponowaną ceną netto należy składać w zamkniętych kopertach na adres spółki z dopiskiem PRZETARG do dnia 15.11.2021r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 24.11.2021r. a wybrany oferent zostanie poinformowany o wygraniu przetargu. Wydanie przedmiotów zakupu nastąpi po zapłaceniu oferowanej kwoty.

Dodaj ogłoszenie